Wij zijn Lokale Fondsen Nederland

In het buitenland hebben lokale fondsen (community foundations) al jarenlang een belangrijke rol in de samenleving. In Nederland zijn al in tientallen gemeenten lokale fondsen actief of in oprichting.

Samen gaan we voor succes!

Toch is het fenomeen lokaal fonds nog relatief onbekend. En dat willen wij veranderen. Het oprichten van een lokaal fonds past heel goed in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen. Wij wensen elke gemeente zijn eigen lokale fonds toe!
Convenant ‘Ruimte voor Geven’

In 2011 heeft het kabinet het convenant ‘Ruimte voor Geven’ gesloten met Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie (SBF) met als doelstelling de samenwerking tussen overheid en goede doelen te verbeteren. In afspraak 6 van dat het convenant staat dat ‘partijen zich in zullen zetten om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en het fenomeen lokale fondsen bekend te maken’.


HIER LEZEN Klik om te downloaden


Hoe gaan we dit doen?

Om te werken aan die doelstelling hebben SBF en het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties de handen ineengeslagen. Ondersteund door vermogensfondsen als Rabobank Foundation, het Oranje Fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds is het projectbureau Lokale Fondsen Nederland opgericht. Stichting Lokale Fondsen Nederland is in 2014 als opvolger van het projectbureau opgericht.
Onderzoek lokale fondsen nederland

Lokale Fondsen Nederland doet voortdurend onderzoek naar de impact van lokale fondsen. Zo startten wij in 2014 met het in kaart brengen van de bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen.


HIER LEZEN Klik om te downloaden