Wie zijn wij

In 2011 heeft het kabinet een convenant gesloten met SBF (Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie ) met als doelstelling de samenwerking tussen overheid en goede doelen te verbeteren. In het convenant staat opgenomen dat partijen zich in zullen zetten om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en het fenomeen lokale fondsen bekend te maken.

In het buitenland hebben lokale fondsen al jarenlang een belangrijke rol in de samenleving. In Nederland is die rol nog nihil. Slechts in een beperkt aantal gemeenten zijn lokale fondsen actief. Het oprichten van een lokaal fonds past in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen.Om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden hebben SBF, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties de handen in één geslagen. Ondersteund door een aantal vermogensfondsen waaronder o.a. de Rabobank Foundation, het Oranje Fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurtuurfonds is van start gegaan. Er is een bureau Lokale Fondsen Nederland opgericht dat zich drie jaar lang inzet om bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen te ondersteunen. Daarnaast zal dit bureau zich inzetten om de bekendheid van lokale fondsen in Nederland te vergroten.

In 2014 is de Stichting Lokale Fondsen Nederland opgericht, die zich ten doel stelt om lokale fondsen te ondersteunen. Doelstelling is over drie jaar een vereniging op te richten waarvan lokale fondsen lid zijn.

Wil je het convenant lezen?

Klik hier

 
Wil je weten wie er in het Bestuur of de Raad van Advies zitten van Lokale Fondsen Nederland?

Klik hier