Supportnetwerk

Lokale Fondsen Nederland wordt ondersteunt in haar doelstelling door een groot aantal partners die zitting hebben in ons Supportnetwerk. Ten minste één keer per jaar komen de Supporters van Lokale Fondsen Nederland bij elkaar. Daarnaast zetten zij zich in om de missie, de uitbreiding van lokale fondsen, te steunen.

Personen en organisaties die behoren tot het Supportnetwerk


Jan Beiert
Voorzitter Texel Fonds


Trude Maas
Persoonlijke titel


Els Berman
Directeur Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk


Jan Romme
Directeur Ouderenfonds


Frank van Bussel
Directeur Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij


Fred Beekers
Directeur Resto VanHarte


Wilfred Fisher
Directeur Academie van de Stad


Hub Vosse
Dienst Kerk en Samenleving


Rudi de Jong
Voorzitter de Vernieuwde Stad


Tiemen Zeldenrust
Stichting Present


Tienke Koning
Directeur Ubbo Emmius Fonds