Raad van Aangeslotenen

Stichting Lokale Fondsen Nederland heeft als doelstelling het oprichten van een vereniging van Lokale Fondsen in Nederland. Als voorloper van deze vereniging is besloten om eerst een stichting op te richten.

De vereniging zal binnen drie jaar opgericht worden. De leden van de vereniging zijn de bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen.

Daarom wil het Bestuur van de Stichting Lokale Fondsen Nederland in samenwerking met de lokale fondsen van Nederland in 2015 een Raad van Aangeslotenen formeren. Alle bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen, die aan het opgestelde profiel voldoen, worden gevraagd zich aan te sluiten bij de Stichting. De Stichting heeft een aantal diensten ontwikkeld speciaal voor de aangeslotenen. In de toekomst zijn de aangesloten de leden van de vereniging.

De Raad van Aangeslotenen zal in 2015 een eerste vergadering beleggen. Hierbij zal ook het Bestuur van de Stichting Lokale Fondsen Nederland aanwezig zijn.

Redenen voor lokale fondsen om zich aan te sluiten bij Stichting Lokale Fondsen Nederland

 1. Stichting Lokale Fondsen Nederland zet zich in om de belangen van alle lokale fondsen in Nederland te behartigen.
 2. Aangeslotenen krijgen ondersteuning vanuit het Bureau Lokale Fondsen Nederland. Zowel bij oprichting als bij verdere professionalisering.
 3. Aangeslotenen hebben invloed op het te voeren beleid van de Stichting Lokale Fondsen Nederland.
 4. Aangeslotenen mogen het logo van Lokale Fondsen Nederland gebruiken in de communicatie en aangeven dat zij aangeslotenen zijn.
 5. Aangeslotenen kunnen alle bijeenkomsten inclusief workshops (gratis) bijwonen.
 6. Aangeslotenen worden opgenomen in de kaart die op de homepage staat van de website van Lokale Fondsen Nederland. Door op de plaatsnaam te klikken krijgt de bezoeker alle informatie over het betreffende lokale fonds inclusief contactgegevens.
 7. Aangeslotenen kunnen gratis gebruik maken van het crowdfundplatform Voor je Buurt.
 8. Aangeslotenen kunnen de campagnematerialen van Lokale Fondsen Nederland gebruiken. Lokale Fondsen Nederland stelt hiervoor een vormgever ter beschikking die het materiaal aanpast aan de wensen van het lokale fonds.
 9. Aangeslotenen kunnen meeliften op alle activiteiten die Lokale Fondsen Nederland onderneemt om de bekendheid van lokale fondsen in Nederland te vergroten.
 10. Lokale Fondsen Nederland zet zich in om aangeslotenen te ondersteunen en te adviseren op het gebied van fondsenwerving en zal daarvoor haar netwerk inzetten.
 11. Lokale Fondsen Nederland zoekt landelijke partners, sponsors, die de activiteiten willen steunen/sponsoren.
 12. Lokale Fondsen Nederland beschikt over verschillende deskundigen die ingezet kunnen worden om individuele lokale fondsen te ondersteunen.
 13. Lokale Fondsen Nederland zet zich in om de samenwerking tussen de lokale fondsen onderling te vergroten.
 14. Lokale Fondsen Nederland zal in overleg met de aangeslotenen onderzoeken aan welke collectieve diensten behoefte is.