Onderzoek lokale fondsen

In 2014 is Lokale Fondsen Nederland gestart met het in kaart brengen van de bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen. Alle bij ons bekend zijnde initatieven hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen, Het is voor ons van groot belang dat alle lokale fondsen meewerken aan het onderzoek. Pas dan krijgen wij een goed beeld welke bijdrage lokale fondsen leveren aan de samenleving.

Vertegenwoordig jij een lokaal fonds maar heb je de vragenlijst niet ontvangen? Dan kun je de vragenlijst hier downloaden.

De resultaten van het eerste onderzoek tref je hier aan. Wilt je meer informatie over het onderzoek dan kun je contact opnemen met Lise Broekaar.