Meerjaren beleidsplan

De Stichting Lokale Fondsen Nederland is opgericht om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden. Daarnaast zet de Stichting zich in om de belangen van bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen te behartigen en het fenomeen bekender te maken. Gedurende een periode van drie jaar zal de Stichting zich met deze opdrachten bezig houden.

In het meerjarenbeleidsplan staan de doelstellingen van de Stichting nader omschreven. Het meerjarenbeleidsplan, -begroting en de jaarplannen zijn hieronder te downloaden. Voor vragen of opmerkingen kun je te allen tijde contact met het Bureau van Lokale Fondsen Nederland opnemen.

Documenten jaar-
en beleidsplannen