Definitie, missie, visie en doelstelling

Definitie Lokale Fondsen Nederland:

Een lokaal fonds is een door betrokkenen personen (vrijwilligers) en/of bedrijven zelfstandig geleide private organisatie, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert een lokaal fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en initatieven. Onder andere op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, dieren, natuur en gezondheid. Hiervoor werft een lokaal fonds inkomsten bij particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en instellingen. Het bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met lokale partners.

Missie Lokale Fondsen Nederland

De Missie van de Stichting Lokale Fondsen Nederland:

Het stimuleren van particulieren om een lokaal fonds op te richten om daarmee de leefbaarheid in de gemeente op een duurzame wijze te verbeteren.

Visie van de Stichting Lokale Fondsen Nederland:

Particulieren intensief ondersteunen bij de oprichting, fondsenwerving, communicatie en professionalisering van een lokaal fonds.

Doelstelling van de Stichting Lokale Fondsen Nederland:

Bij aanvang van dit project in 2013 was de doelstelling om binnen een periode van drie jaar ten minste 30 lokale fondsen helpen oprichten, het fenomeen lokale fondsen in Nederland bekend maken en een derde geldstroom voor particulier initiatief op gang brengen. Inmiddels zijn er meer dan 50 lokale fondsen actief in Nederland.