SESAM academie zet ervaring in voor lokale fondsen

De SESAM academie en Lokale Fondsen Nederland slaan de handen ineen. De SESAM academie is een landelijk opererende organisatie met 80 (als vrijwilligers werkende) adviseurs die lokale fondsen met raad en daad zullen bijstaan, zowel bij de oprichting als in latere fasen in de ontwikkeling van een fonds. Daarvoor hebben de SESAM academie en Lokale Fondsen Nederland een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Kennis en ervaring voor lokale fondsen

De SESAM academie wil de kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid bij maatschappelijke organisaties verbeteren, met name daar waar de inzet van vrijwilligers een belangrijke rol speelt. Senioren die jarenlang leidinggevende functies hebben bekleed, zetten hierbij hun kennis en ervaring op zinvolle wijze in voor de samenleving. Deze SESAM-adviseurs hebben een leergang SESAM academie gevolgd en zijn gecertificeerd.


SESAM-adviseurs bieden onder meer ondersteuning op gebied van vrijwilligersbeleid, management, visie en missie, beleidsplan, communicatie, PR, financiƫn, fondsenwerving, begeleiden van een conflict, interimbestuur e.a. De samenwerking met Lokale Fondsen Nederland omvat procesbegeleiding van initiatiefnemers om tot een toekomstbestendig lokaal fonds te komen en advisering en coaching bij strategische vraagstukken van bestaande fondsen.


Over SESAM academie

De SESAM academie is opgezet naar voorbeeld van het Amerikaanse project Leadership Institute for Active Aging. De Universiteit van Maryland in Washington ontwikkelde dit project in 1999. In 2002 en 2003 was de SESAM academie een project van het Nederlands Platform Ouderen en Europa NPOE. Het NPOE paste het Amerikaanse model aan de Nederlandse situatie aan. Sinds 2004 is de SESAM academie een zelfstandige stichting.


Meer informatie is te vinden op de website van de SESAM academie.

Samen met SESAM-adviseurs van Team Midden