SamenLoop voor Hoop steunt lokale projecten

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. We staan samen stil bij kanker én we vieren het leven. Tijdens het evenement, dat op veel plekken in Nederland plaatsvindt, lopen deelnemers in teams en lossen zij elkaar af zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Dankzij indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten is de SamenLoop een onvergetelijk evenement. Bij veel SamenLoop evenementen is een inloophuis betrokken dat patiënten in de regio ondersteunt.

Via lokale projecten wil KWF Kankerbestrijding maatschappelijke betrokkenheid vergroten zodat (ex-)kankerpatiënten en hun naasten meer steun ervaren tijdens en na de behandeling. Zo helpen we kanker voorkomen en dragen we bij aan een beter kwaliteit van leven.

Wordt er een SamenLoop in jouw regio georganiseerd én heb je als lokaal fonds een goed idee ontdekt voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij jou in de buurt? Of draagt een idee dat bij aan het voorkomen van kanker? Misschien kan KWF dat project (ook) financieren.

Voor meer informatie en aanmeldingen zie: https://samenloopvoorhoop.nl/lokale-projecten/

SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding