Doe mee aan de Oranje Fonds Collecte

Het Oranje Fonds zet zich in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen een sociaal vangnet heeft. De Oranje Fonds Collecte biedt alle verenigingen en stichtingen van Nederland de mogelijkheid hieraan mee te doen. Dit omdat verenigingen en stichtingen mensen bij elkaar brengen, ervoor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen te staan en dat mensen een sociaal netwerk opbouwen.

De helft van het opgehaalde bedrag is voor de deelnemende organisatie. De andere helft geeft het Oranje Fonds aan sociale projecten in de provincie waarin jullie gecollecteerd hebben. Daarbij kunnen jullie denken aan projecten die mensen uit de armoede of eenzaamheid halen, die mensen met een beperking de mogelijkheid geven om mee te doen in de samenleving, etc. Via deze link kun je zien wat voor projecten het Oranje Fonds zoal steunt: https://www.oranjefonds.nl/projectenlijst

Tijdens de collecte is het mogelijk om deur-tot-deur en online te collecteren. Als organisatie kun je allebei de manieren toepassen, maar ook een van beiden kiezen. Deur-tot-deur collecteren kost meer tijd maar is wel een goede manier om in de directe buurt je stichting of vereniging te presenteren. Bovendien worden zo ook mensen bereikt buiten het eigen netwerk van jullie organisatie.

Bij de online collecte maak je als organisatie een pagina aan. Vervolgens is het zaak om zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte te stellen en op te roepen te doneren, bijvoorbeeld via social media en via Whatsapp. Hiervoor levert het Oranje Fonds tips en middelen aan.
 
Het Oranje Fonds regelt alles:
  • Voor de deurcollecte zijn vergunningen, collectebussen en legitimatiebewijzen geregeld. Dit wordt per post toegestuurd. Ook zijn collectegebieden vooraf samengesteld. Elk collectegebied kan door maximaal 1 organisatie gereserveerd worden. Wie het eerst komt, het eerst maalt;
  • Voor online collecte is een online platform ingericht en daarvoor kan elke organisatie een pagina aanmaken.
 

Praktische info

De Oranje Fonds Collecte is van 11-15 juni (deurcollecte) en de inschrijving loopt tot 15 april. Zorg er dus voor dat vóór 15 april de aanmelding voor de deurcollecte gedaan is! Online collecteren is nu al mogelijk (doneren kan t/m 23 juni)! Hoe eerder de aanmelding geregeld is, hoe langer jullie online kunnen collecteren.

De voorwaarden voor deelname zijn:
  • De stichting of vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening.
  • Het deel van de opbrengst voor de organisatie (50%) wordt besteed in Nederland, aan de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
  • Organisaties die een bepaalde geloofsovertuiging en/of politiek standpunt uitdragen zijn helaas uitgesloten van deelname aan de Oranje Fonds Collecte.

Via deze link kunt je jouw lokale fonds aanmelden voor zowel de deur-tot-deur als de online collecte: https://mijn.oranjefonds.nl/#login$dl$collecte (Kies het tabblad Collecte). En via https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-collecte-2019 vind je alle verdere informatie.