"Lokale fondsen passen in de veranderende samenleving"

Margriet Schreuders is hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij. Wij interviewden haar over de steun van de loterij aan Lokale Fondsen Nederland.

Wat doen de goede doelen loterijen precies?

"De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: de helft van elk verkocht lot gaat naar de goede doelen (€ 511 miljoen in 2018, € 491 miljoen in 2017 en € 465 miljoen in 2016). Bij de Nationale Postcode Loterij is het geld bestemd voor doelen op het gebied van mens en natuur, bij de BankGiro Loterij voor cultuur en de VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven (goede doelen, clubs, verenigingen) die zich richten op de gezondheid en het welzijn van individuele mensen. De loterijen hebben geen winstoogmerk: de helft van de inleg gaat rechtstreeks naar het goede doel. Lokale Fondsen Nederland is een van de beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij en ontving de afgelopen jaren een bijdrage van € 500.000,-."

 

Waarom steunt de Nationale Postcode Loterij Lokale Fondsen Nederland?

"Het oprichten van een lokaal fonds past in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen. Omdat wij veel potentie zien in het beschikbaar maken van financiering voor lokaal particulier initiatief vinden wij het belangrijk dat er een organisatie als Lokale Fondsen Nederland bestaat. Jullie kunnen als landelijk bureau lokale fondsen helpen bij de oprichting, fondsenwerving, communicatie en professionalisering van een lokaal fonds."

 

Wat verdient aandacht op lokaal niveau?

"Alleen dankzij onze 3 miljoen deelnemers kunnen wij goede doelen steunen die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld. We vinden het dan ook erg belangrijk om met onze bijdrage niet alleen organisaties en projecten te steunen die werken in het buitenland maar ook juist dichtbij onze deelnemers in Nederland. Dat kan zijn op het gebied van natuurbescherming maar ook sociale cohesie heeft onze speciale aandacht."

 

Hoe zie je de toekomst voor de goede doelen loterijen? Welke invloed heeft dat op wat de loterijen weggeven aan goede doelen?

"De aarde zucht onder de druk die de snelgroeiende wereldbevolking legt op het gebruik van haar natuurlijke hulpbronnen. Alleen als we binnen de natuurlijke grenzen blijven, kunnen we aan een duurzame en rechtvaardige samenleving bouwen. De Nationale Postcode Loterij steunt daarom organisaties die werken binnen deze smalle marge van ecologische grenzen aan de ene kant en maatschappelijke uitdagingen aan de andere kant. Iedereen moet van de groeiende welvaart kunnen profiteren, maar tegelijkertijd mogen we onze leefomgeving niet te zwaar belasten. Die twee ogenschijnlijk tegenstrijdige doelen met elkaar verbinden vereist creativiteit, moed, kennis, solidariteit en doorzettingsvermogen. We hopen daarom dat het telkens weer lukt om een groeiende omzet te realiseren wat ook meer geld voor goede doelen betekent die werken op deze gebieden."

 

Kunnen beneficianten daar een rol in spelen?

"We verwachten van de organisaties die we ondersteunen dat ze moedig, ondernemend en creatief blijven en blijven bouwen aan een rechtvaardige en groene wereld waarin iedereen kan meedoen."

Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij