Lokale fondsen met name financieel getroffen

Uit een inventarisatie is gebleken dat verreweg de meeste lokale fondsen serieuze problemen ervaren als gevolg van het coronavirus. Grofweg zijn op vier aspecten gevolgen merkbaar: bestedingen, fondsenwerving, organisatie en vermogensbeheer. Er wordt echter heel verschillend met de uitdagingen omgegaan.

De meeste van de twaalf ondervraagde fondsen hebben het aantal aanvragen (flink) zien teruglopen. Bij sommige zijn aanvragen vaker coronagerelateerd. Daarnaast zijn veel van de activiteiten die financiële steun hebben gekregen uitgesteld. De meeste fondsen zijn echter coulant en houden het toegezegde donatiebedrag beschikbaar. Al met al is de verwachting dat er dit jaar (veel) minder besteed zal worden. Ook het rendement op vermogen baart enkele van de respondenten zorgen. De hoofdlijn is in ieder geval de onzekerheid: respondenten kunnen nu moeilijk inschatten wat op langere termijn de gevolgen zullen zijn.


Financiële uitdagingen

De gevolgen lijken hoe dan ook vooral financieel van aard. Voor de meeste fondsen geldt: minder inkomsten en minder bestedingen. Een enkeling gaf aan dat er meer aanvragen waren verwacht naar aanleiding van de crisis, waardoor het begrote donatiebudget naar volgend jaar moet worden doorgeschoven. Tegelijkertijd lijkt het lastiger te worden om inkomsten te werven. Sommige hebben zich voorgenomen met name op het terrein van fondsenwerving actie te gaan ondernemen. Maar de crisis maakt het er niet bepaald makkelijker op: het is ronduit lastig om persoonlijk contact te hebben met potentiële financiers en donateurs.


Concrete acties

De lokale fondsen zitten echter niet stil: de crisis heeft ook geleid tot een aantal heel concrete acties. Enkele voorbeelden zijn:

  • Informatie over financieringsmogelijkheden (Twentse Noabers Fonds)
  • Doorverwijzing naar coronahulplijnen: Pa(a)s op de Plaats (GoudApot)
  • Opvrolijktasje voor dorpsgenoten in verzorgingstehuizen (Gemeenschapsfonds Wijdemeren)
  • In gesprek met maatschappelijke initiatieven, zoals de plaatselijke voedselbank (Texelfonds)
  • Advertentie met oproep om aanvragen in te dienen (VeenendaalFonds & Gemeenschapsfonds Wijdemeren)
  • Versnelde behandeling van aanvragen (Jacoba van Beieren Fonds Teylingen & GoudApot)
  • Evenement over eenzaamheid (Fonds voor Soest)