Koudwatervrees voor particulieren

Hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit Theo Schuyt roept gemeenten op tot een andere houding ten opzichte van particulier initiatief. Voor de erkenning van de rol van particulier initiatief kunnen lokale gemeenschapsfondsen een belangrijke rol spelen, zo stelt hij.

Geld en vrijwillige inzet

Aan de inzet van particuliere initiatieven is nu meer dan ooit behoefte, meent Schuyt. In een onlangs verschenen artikel in het magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hij dan ook een dringend advies voor gemeenten: “Integreer particulier initiatief in je lokale beleidsmodel. Juist Nederland bewijst dat er meer is dan alleen de beleidskeuze of markt of overheid. Zoek contact met het platform van het lokaal maatschappelijk initiatief en als dat er niet is, zorg dat het er komt!” Schuyt spreek over ‘de gouden eeuw van de filantropie’: “Er is veel geld buiten de overheid. Neem de babyboomers, velen hebben bedrijven opgebouwd die inmiddels een flinke waarde vertegenwoordigen. Zij zijn bezig deze over te dragen of te verkopen. Daarbij komt heel veel geld vrij.”


Erkenning van particulier initiatief

De manier waarop particulieren schenken, verschilt wel met die van vroeger. Meer dan voorheen willen mensen niet meer alleen geven. Zij wensen betrokken te worden bij datgene waar ze aan schenken. Gemeenten benaderen particuliere fondsen en initiatieven niet altijd op deze manier, weet Schuyt uit zijn praktijk. Willen de lokale gemeenschap en de steden gaan meeprofiteren van de grote hoeveelheid geld en vrijwillige inzet die beschikbaar zijn en komen, dan zullen de gemeenten zich anders moeten opstellen. Lokale gemeenschapsfondsen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, waarbij particulieren daadwerkelijk iets aan hun stad kunnen bijdragen.


Lees het volledige artikel op de website van de VNG