Het waren drie fantastische jaren!

Eind 2016 besloot de Nationale Postcode Loterij dat het fenomeen ‘lokaal fonds’ in Nederland wel een zetje in de rug kon gebruiken. LFN werd voor drie jaar beneficiant van de Loterij. Met deze bijdrage hebben we de Academie, het palet aan instrumenten en de individuele ondersteuning voor burgerinitiatieven, startende en bestaande lokale fondsen verder kunnen uitbouwen en actualiseren. Dankzij het beneficiëntschap is het netwerk van lokale fondsen uitgebreid en is de bekendheid van het fenomeen lokale fondsen vergroot. Steeds meer startende initiatieven weten ons en het netwerk van lokale fondsen te vinden!

We zijn nu op zoek naar nieuwe financiers, die het belang van community foundations/lokale fondsen onderschrijven. Om samen met hen het landelijk netwerk van lokale fondsen verder uit te bouwen, mooie landelijke programma’s naar lokaal te kunnen vertalen en in elke gemeente een lokale geefstructuur aan te jagen.

We bedanken het team van de Nationale Postcode Loterij voor de inspirerende bijeenkomsten, de warme contacten met andere beneficianten en voor de prachtige financiële ondersteuning. Graag tot ziens!