Burgercollectieven: de motor achter sociale innovatie en maatschappelijk rendement!

Door een grote diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen zou je de grotere beweging misschien niet direct herkennen. Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale fondsen, wijkbedrijven, energiecoöperaties, sociale ondernemingen; het zijn allemaal vormen waarin burgers zich verenigen om gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren. Al deze kleine samenwerkingsverbanden van burgers – we vatten ze samen met de term ‘burgercollectieven’ – zijn onderdeel van een grote beweging die het maatschappelijke landschap ingrijpend doet veranderen.

Burgercollectieven maken een opmars in de maatschappij

De beweging maakt een snelle groei door en neemt steeds professionelere vormen aan. De burgercollectieven drijven op de positieve energie die vrijkomt als mensen de krachten bundelen en de regie over hun directe leefomgeving nemen. Steeds vaker wordt kennis en inspiratie gedeeld met burgercollectieven in de omgeving, waardoor regionale en landelijke netwerken ontstaan.


De lokale gemeenschap is de nieuwe zuil

Burgercollectieven hebben een grote reikwijdte. Iedere Nederlander kent er wel een of is er persoonlijk op een of andere wijze bij betrokken. Hun gezamenlijke ledental is groter dan dat van kerken, vakbonden of politieke partijen. ‘De lokale gemeenschap’ is de nieuwe zuil. Het maatschappelijk belang van burgercollectieven is groot: zij zijn onmisbaar voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.


In een notitie duiden we de gemeenschappelijke kenmerken, laten we zien wat burgercollectieven opleveren en doen we een appèl op de overheid om deze nieuwe sector te versterken.

Burgercollectieven Opmars in de maatschappij

Manifest van Cooplink, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Lokale Fondsen Nederland, MAEX, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Nationale Coöperatieve Raad (NCR) en Energie Samen.


Manifest Klik om te downloaden