LSA neemt activiteiten van Lokale Fondsen Nederland over

Met ingang van 1 juli 2020 neemt LSA alle activiteiten over van de stichting Lokale Fondsen Nederland. Daarmee is de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd aan ruim dertig lokale fondsen in Nederland die bij de stichting zijn aangesloten. De ondersteuning past bovendien uitstekend bij het bestaande netwerk van LSA, zoals bewonersinitiatieven, buurtbedrijven en buurthuizen.

Lokale Fondsen Nederland is in 2014 ontstaan om de groei en bloei van lokale fondsen in Nederland te stimuleren. De stichting informeerde en ondersteunde lokale fondsen bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke ambities door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten, het verzorgen van presentaties, het delen van kennis en het ondersteunen met verschillende instrumenten. De stichting kwam op voor de belangen van lokale fondsen, bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan het fenomeen ‘lokaal fonds’ en het belang van hun bestaan voor de lokale samenleving in beeld te brengen.

De stichting Lokale Fondsen Nederland gaat nu verdwijnen. De rechten voor onder meer de Academie en het beeldmerk gaan over naar LSA. In ruil daarvoor heeft LSA toegezegd de ondersteuning voor lokale fondsen voort te zetten. Bestuur en directie van LSA begrijpen heel goed dat lokale fondsen in sommige opzichten afwijken van andere bewonersinitiatieven en daarom speciale aandacht verdienen, vooral wanneer lokale fondsen zich in de opstartfase bevinden.


Over LSA

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is als netwerk van bewoners dertig jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband voor inwoners en hun ondersteuners in aandachtswijken. Inmiddels is LSA is een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties en bewonersbedrijven.

Het doel is de eigen buurt leuker of leefbaarder te maken. Haar 250 leden, zo’n 3.000 verbonden initiatieven en LSA maken zich samen sterk voor de positie van actieve bewoners, ook naar de (lokale) overheid. De leden delen kennis en kunde met elkaar en met anderen, ontwikkelen projecten, beïnvloeden beleid en zorgen voor ontmoeting tussen initiatieven.


Foto hieronder:
Vooraan v.l.n.r.: Harrie Bosch (voorzitter LSA), Pierre van Hedel (voorzitter LFN) en Hans Zuiver (penningmeester/secretaris LSA)
Achteraan v.l.n.r.: Peter van der Torre (bestuurslid Fonds voor Soest) en Stan Uyland (voorzitter Fonds voor Soest)

De ondertekening van het overdrachtsdocument bij Fonds voor Soest