Op weg naar jouw lokale fonds

Wil je als actieve bewoner meebouwen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in je gemeenschap? Dan is een lokaal fonds misschien een goede vorm.

Wat is een lokaal fonds?

Een lokaal fonds is een door actieve burgers (vrijwilligers) en/of bedrijven zelfstandig geleide particuliere organisatie die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de lokale samenleving te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën, advies en geld realiseert of initieert een lokaal fonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven op het gebied van zorg & welzijn, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, energie & duurzaamheid en/of educatie. Daarvoor brengt het lokale fonds mensen en organisaties met elkaar in contact. En werft een lokaal fonds inkomsten bij particulieren, overheden, bedrijven, vermogensfondsen en instellingen. Het lokale fonds bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met lokale partners.Oriƫntatie

Een paar betrokken burgers denken samen na over de oprichting van een lokaal fonds Besluit tot haalbaarheidstoets

Haalbaar­heids­toets

Je voert gesprekken met allerlei organisaties en burgers om de behoefte te peilen Besluit tot uitwerking

Uitwerking

Je bepaalt wat je met het lokale fonds wilt bereiken en wie welke rol gaat vervullen Intentie tot formele oprichting

Organisa­torische inrichting

Je regelt alle formele en organisatorische aspecten Formele oprichting

Beleids­inhoudelijke invulling

Je denkt na over hoe je geld en andere middelen gaat werven en verdelen Oplevering van beleidsplannen

Lancering

Je organiseert een evenement om het nieuwe lokale fonds bekend te maken Presentatie aan lokale omgeving

Waar kunnen we mee helpen?

Academy icon

Academie

Door het volgen van verschillende e-learningmodules leiden we je door het oprichtingsproces. En met het bijwonen van de workshop die bij elke module hoort, kom je meteen in contact met andere lokale fondsen.

Instrument icon

Instrumenten

Je krijgt de beschikking over hulpmiddelen die we samen met lokale fondsen hebben ontwikkeld. Bovendien ontwikkelen we specifieke campagnes die jouw lokale fonds bekendheid geven en helpen om fondsen te werven.

Advice icon

Advies op maat

Heb je hulp nodig omdat het even niet lekker loopt? Ook dan kun je rekenen op onze ondersteuning.

contact:Hulp nodig?
Neem contact op met
Kees Kaffka
Kees Kaffka
06 406 283 82