Met gevoel voor wat de stad écht nodig heeft

Het was in 2015 dat Wim van Beek en Bram Talman op het idee kwamen om een fonds voor Goudse initiatieven in het leven te roepen.

De GoudApot voor mooie initiatieven in de buurt.

Met gevoel voor wat de stad écht nodig heeft

“De gemeente vroeg hoe ze het geld voor stimulering van sociale cohesie beter konden verdelen. Wij zeiden: Geef ons het geld maar, dan doen wij het wel.” En zo zag GoudApot in 2016 het levenslicht. 20 tot 30 inwoners van Gouda beoordelen nu gemiddeld één projectaanvraag per werkdag”, zegt Wim van Beek niet zonder trots.

"Naast geld verdelen geven we ook advies over hoe je dingen opzet."


“We wilden niet dat projecten worden beoordeeld door het zetten van vinkjes. Dat moet met gevoel gebeuren. Er worden door het bestuur ook geen maxima aan de bijdragen gesteld. Inmiddels zijn we in staat gebleken om meer activiteiten per jaar te ondersteunen dan de gemeente deed. Rijp en groen komt langs,” zo vertelt Van Beek. “Naast geld verdelen geven we ook advies over hoe je dingen opzet. Wie vraag je erbij? Hoe ga je om met activiteiten in de openbare ruimte? We verwijzen door naar andere financiers en bellen zo nodig met de gemeente, bijvoorbeeld om ze attenderen op mooie initiatieven.”

Het komend jaar wil GoudApot de dienstverlening verder uitbouwen. Van Beek: “We komen geregeld organisaties tegen die goed bezig zijn, maar geen bredere visie hebben of onvoldoende hun weg binnen de gemeente kennen. Kunnen we deze organisaties ook op een andere manier ondersteunen? Daarnaast kijken we of we niet-financiële diensten kunnen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het uitlenen van spullen, bijvoorbeeld feesttenten voor buurtfeesten.”

Van Beek benadrukt tot slot dat niemand van de betrokkenen bezoldiging ontvangt. Het budget moet rechtstreeks ten goede komen aan projecten.

Meer informatie:
www.goudapot.nl