Zonder Buurtcomitéleden bestaat het Fonds niet

Amsterdam is weer een lokaal fonds rijker! Fonds voor Zuid is de vijfde loot aan de overkoepelende stichting Mensen Maken Amsterdam. Ook dit buurtfonds gaat zich inzetten voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijke of schonere buurt. Actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt staan daarbij centraal. Coördinator Maud Oonk vertelt meer over de achtergronden en ambities van Fonds voor Zuid.

Fonds voor Zuid is de vijfde loot aan de overkoepelende stichting Mensen Maken Amsterdam

Amsterdam is weer een lokaal fonds rijker!

Hoe zijn jullie ontstaan?
“Eerst is er een team van Buurtcomitéleden samengesteld. Het Buurtcomité is de representatie van de buurt. Zij hebben het fonds inhoudelijk vormgegeven, evenals de lancering. Dat is geen grote lancering geweest, maar wij gaan met een speciaal gemaakte houten informatiekoffer door de verschillende buurten trekken. Wij zoeken verbinding met wat er al te doen is in Amsterdam Zuid en willen mensen informeren over het Fonds. Wij vinden het belangrijk dat wij toegankelijk zijn, dat wij makkelijk te benaderen zijn.”

Wat is jullie grootste succes tot nu toe? Waar ben je trots op?
“Het grootste succes is het team van Buurtcomitéleden die zich willen inzetten voor het Fonds. Zonder hen bestaat het Fonds niet. Zij beoordelen de aanvragen van de buurtbewoners en zijn ambassadeurs van het Fonds.”

Welke ambities hebben jullie voor het komende jaar?
“Verbinding zoeken met Amsterdam Zuid. Buurtbewoners helpen met aanvragen doen. De procedure om een aanvraag te doen nog makkelijker te maken. Mooie evenementen organiseren rondom de koffer waarmee wij door Amsterdam Zuid trekken. Elke maand zijn wij in een andere buurt in Amsterdam Zuid. En natuurlijk zoveel als mogelijk mooie ideeën voor de buurt ondersteunen.”