Inspiratie

De diversiteit onder lokale fondsen is groot. Het ene fonds is voortgekomen omdat bij de gemeente budget vrij kwam, het andere fonds is ontstaan omdat een aantal vermogenden de handen ineen sloeg. Maar alle lokale fondsen hebben tot doel om de eigen, lokale omgeving mooier en leefbaarder te maken. We stellen graag een paar fondsen en hun projecten aan je voor.

Fonds voor Zuid

Zonder Buurtcomitéleden bestaat het Fonds niet

Amsterdam is weer een lokaal fonds rijker! Fonds voor Zuid is de vijfde loot aan Mensen Maken Amsterdam.

Stichting GoudApot

Met gevoel voor wat de stad écht nodig heeft

Het was in 2015 dat Wim van Beek en Bram Talman op het idee kwamen om een fonds voor Goudse initiatieven in het leven te roepen.