Hulp bij oprichting

Het oprichten van een lokaal fonds is niet iets wat je iedere dag doet. Daarom stellen wij graag onze kennis ter beschikking om je te helpen bij het oprichten van een lokaal fonds.

Want er komt nogal wat bij kijken. Heb je de beschikking over voldoende en capabele bestuurders of mede-organisatoren? Hoe weet je welke projecten in jouw omgeving van belang en relevant zijn? Hoe kun je geld inzamelen om projecten te realiseren of te ondersteunen en hoe zorg je voor een duurzaam karakter zodat je niet steeds opnieuw fondsen hoeft te werven? Maar ook juridische- en fiscale vraagstukken komen in de opstartfase naar voren. Bij al deze vragen kunnen wij je adviseren en ondersteunen. Maar één ding staat voorop en dat zijn jullie wensen om de leefbaarheid in je eigen omgeving te verbeteren.

Je kunt er op rekenen dat alle kennis bij ons bureau voorhanden is en als dat onverhoopt toch niet het geval is, wij hiervoor ons supportnetwerk zullen inschakelen. Daarin hebben zich betrokken en ervaren bestuurders verzameld die ons met raad en daad bijstaan. En dus ook de lokale fondsen in oprichting.

Het is onze doelstelling om in de toekomst een vereniging op te richten waar kennis en ervaringen tussen lokale fondsen onderling gedeeld en gestimuleerd kunnen worden.

Tijd

Het opzetten van een lokaal fonds kost tijd, want veel mensen hebben naast hun betrokkenheid bij de lokale activiteiten ook nog een baan en/of gezin. Daarom is het van belang dat er zo efficiënt mogelijk met tijd wordt om gegaan. Omdat al vele initiatieven je voorgingen in het oprichten van een lokaal fonds willen wij graag deze kennis met je delen en je daarmee veel tijd besparen. Want waarom het wiel opnieuw uitvinden als anderen dat al gedaan hebben? Wij helpen je graag bij het opstellen of realiseren van ideeën of plannen. Als betrokkene of initiatiefnemer blijf je zelf aan het stuur van je organisatie, maar wij helpen je graag de juiste richting op.

Middelen

Sommige lokale fondsen starten met een beginkapitaal bijvoorbeeld van de gemeente of het bedrijfsleven, maar de meeste lokale fondsen starten zonder geld. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om fondsen te werven. Dat kan op allerlei verschillende manieren, denk daarbij aan collecteren of het werven van giften, sponsors, donateurs, fondsen op naam of nalatenschappen. In 2015 zal Lokale Fondsen Nederland een eigen crowdfundingpagina lanceren.

Netwerk

Inmiddels zijn er veel organisaties betrokken bij Lokale Fondsen Nederland. Het is onze taak om deze verschillende partijen aan elkaar te verbinden om doelen te bereiken. Wij beschikken over goede contacten in het maatschappelijk middenveld, bij vermogensfondsen, de overheid, het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en verbinden deze organisaties graag aan lokale fondsen in het land.

Communicatie

Als Lokale Fondsen Nederland zetten wij ons in om de bekendheid van de verschillende lokale fondsen in het land te vergroten. Dat doen we door te communiceren over al onze activiteiten en benutten daarbij de communicatiekracht van onze partners. Zo organiseren wij jaarlijks een congres, hebben een eigen website, lanceren in 2015 een eigen crowdfundingpagina en wie weet zijn we binnenkort zelfs in een spotje op tv zichtbaar. Ook alle lokale fondsen roepen wij op zoveel mogelijk aandacht te schenken aan communicatie. Want alleen als iedereen weet waar een lokaal fonds toe in staat is, zal het aantal lokale fondsen toenemen evenals de bereidheid hieraan een bijdrage te leveren.

Bij de volgende tabbladen van deze website staan onderaan iedere pagina documenten die je hierbij behulpzaam kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld voorbeeld statuten en bestuur profielen. Deze kun je gemakkelijk downloaden:

Zaken die op je pad komen als je een lokaal fonds wilt starten:

 1. Organisatievorm (stichting, vereniging of fonds op naam).
 2. Statuten.
 3. Bestuur.
 4. Aanvragen ANBI status.
 5. Financiën.
 6. Selectiecriteria.
 7. Aanvraag procedure.

 

Diensten

Lokale Fondsen levert aangesloten lokale fondsen een aantal diensten. Ook op het gebied van de oprichting. Om er een aantal te noemen:

 1. We gaan met je in gesprek om je persoonlijk te adviseren over de mogelijkheden en geven je voorbeelden van andere lokale fondsen.
   
 2. We brengen je in contact met andere lokale fondsen die je kunnen informeren over de keuze die zij gemaakt hebben bij de oprichting.
   
 3. Wij organiseren bijeenkomsten waar we diverse onderwerpen die bij de oprichting een rol spelen nader belichten.
   
 4. We beschikken over voorbeeld documenten die je aantreft onder het kopje hulpmaterialen.
   
 5. Hebben wij een samenwerking met verschillende partners die je kunnen adviseren bij de oprichting van een lokaal fonds. Van notaris tot bankier en van administratiekantoor tot websitebouwer.

 

5 tips voor startende lokale fondsen

 1. Een lokaal fonds komt het beste tot zijn recht in een omgeving met 25.000 inwoners of meer.
 2. Formeer een divers bestuur waarin bewoners zich herkennen. Ook een team van vrijwilligers is welkom.
 3. Zorg voor een goede basis. (bestuur, statuten, jaarplan, begroting, etc.)
 4. Maak de ideeën om een lokaal fonds op te richten kenbaar, zorg voor bekendheid en draagvlak.
 5. Zoek verschillende founding partners. (woningbouwcorporatie, gemeente, bank, lokale bedrijven, lokale vermogensfondsen, streekfondsen, maatschappelijke organisaties, kerken, etc.)