Hulp bij fondsenwerving

Een lokaal fonds werft zelf geld. Dit in tegenstelling tot een vermogensfonds. Een vermogensfonds beschikt over een geldbedrag waarvan alleen het rendement jaarlijks wordt uitgekeerd aan (lokale) projecten.

Onderzoek van de VU heeft uitgewezen dat huishoudens jaarlijks meer dan € 200 aan goede doelen geven en graag bereid zijn om ook aan lokale doelen te geven.

Bij aanvang van een lokaal fonds moet de fondsenwerving in beweging worden gebracht. De beste resultaten worden bereikt met een concreet, aansprekend, startproject. Voor fondsenwerving kun je de volgende doelgroepen benaderen:

 1. Particuliere fondsenwerving (giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen).
 2. Sponsoring (bedrijfsleven).
 3. Vermogensfondsen.
 4. Overheid (subsidies).

Diensten

Bureau Lokale Fondsen Nederland beschikt over veel ervaring op het gebied van fondsenwerving en is graag bereid deze kennis ter beschikking te stellen. Denk hierbij aan de volgende diensten:

 1. Workshops fondsenwerving (zowel voor startende als bestaande lokale fondsen).
 2. Crowdfundingplatform 'Voor je Buurt'.
 3. Persoonlijk advies.
 4. Zoekmachine.
 5. Collectieve campagne.

 

5 tips om fondsen te werven

 1. Breng de lokale vermogensfondsen in kaart en ga hiermee in gesprek.
 2. Zoek een aansprekend startproject waarvoor je fondsen gaat werven.
 3. Zorg dat mensen weten waarvoor je geld nodig hebt en geef duidelijk aan hoe ze je kunnen steunen .
 4. Wees creatief, er zijn vele manieren om geld in te zamelen. Kijk bijvoorbeeld eens op internet hoe goede doelen organisatie dit doen en denk hierbij ook aan evenementen (toernooi, voorstelling, wedstrijd, concert, etc.).
 5. Zorg voor een goede database. Je gehele achterban; bedrijven, organisaties en donateurs, verdient hierin een plekje. Houd je ze op de hoogte van de ontwikkelingen. Betrokkenheid zorgt voor een vervolg donatie.

Documenten
fondsenwerving