Hulp bij communicatie

Voor een lokaal fonds is zichtbaarheid enorm belangrijk. Niet alleen ter ondersteuning van de fondsenwerving,maar ook voor het krijgen van aanvragen voor projecten. Een lokaal fonds staat idealiter middenin de samenleving, weet wat er speelt en welke behoeften er zijn. Een lokaal fonds kan deze belangrijke rol in haar omgeving niet vervullen zonder bekendheid. Eigenlijk moeten alle inwoners weten dat er een lokaal fonds in hun gemeente actief is en wat ze aan een lokaal fonds hebben, met welke vragen zij terecht kunnen en hoe ze kunnen bijdragen.

 

Bekendheid creëer je door veel te communiceren en iedere gelegenheid hiertoe aan te grijpen. Communiceren kun je op vele manieren doen. Bijvoorbeeld door presentaties te geven tijdens bijeenkomsten, regelmatig persberichten aan te leveren bij de lokale en regionale media en bijvoorbeeld vlaggen of banners op te hangen tijdens evenementen.

Lokale Fondsen Nederland zet zich niet alleen in om de bekendheid van het fenomeen lokale fondsen te vergroten maar ondersteunt ook lokale fondsen. Zo is de ontwikkelde campagne te gebruiken door alle aangesloten lokale fondsen.

Diensten

Lokale Fondsen Nederland kan ondersteuning bieden bij het opstellen van een communicatieplan maar ook bij het schrijven van persberichten. Ook organiseren wij jaarlijks diverse workshops. 

Op de website van Lokale Fondsen Nederland krijgen bezoekers direct informatie over de aangesloten lokale fondsen. Hier kunnen zij doorklikken naar de website van een lokaal fonds. Dit helpt de vindbaarheid van lokale fondsen te verhogen. 

Daarnaast worden in de algemene folder van Lokale Fondsen Nederland alle lokale fondsen met naam en website opgenomen.

Lokale Fondsen Nederland werkt vanaf 2015 samen met OLON (lokale omroepen). Dat betekent dat er een landelijke spot en interview op de website van OLON Nederland staat. Lokale omroepen kunnen deze spots downloaden en uitzenden. Lokale fondsen kunnen ook hun eigen spots aanleveren bij de lokale omroep. De kosten voor het maken van de spot zijn voor rekening van het lokale fonds. Lokale Fondsen Nederland neemt de kosten voor het plaatsen van de spot op de OLON website voor haar rekening.

Eigen campagne materiaal

Lokale Fonden Nederland heeft campagnemateriaal ontwikkeld voor alle lokale fondsen in Nederland om zo de bekendheid en herkenning van lokale fondsen te vergroten. Profesioneel en herkenbaar promotiemateriaal vergroot ook het gevoel van vertrouwen in de kracht van de lokale fondsen. Voor het aanpassen van dit materiaal aan jouw lokale fonds stellen wij gratis onze vormgever beschikbaar. De kosten voor het plaatsen van de advertenties en het drukken en verspreiden van de posters zijn wel voor het lokaal fonds. Wil je meer informatie over het ontwikkelen van campagnematerialen voor jouw fonds neem dan contact met ons op.

 

JA, IK WIL OOK EEN EIGEN CAMPAGNE

5 tips voor startende lokale fondsen

  1. Wees niet te bescheiden maar durf je successen te delen.
  2. Benoem een vrijwilliger of bestuurslid die verantwoordelijk is voor de communicatie. Bij voorkeur iemand die goede contacten heeft met de lokale media en makkelijk schrijft.
  3. Indien je geen contacten hebt met de lokale pers vraag dan om een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vraag je de journalist o.a. hoe hij/zij bij voorkeur de persberichten en eventuele foto’s aangeleverd wil krijgen.
  4. Probeer in persberichten quotes op te nemen van derden. Dus bijvoorbeeld door een organisatie die door een lokaal fonds gesteund wordt aan het woord te laten.
  5. Ontwikkel stoppers en banners. Een stopper is een kleine advertentie die je aanlevert bij lokale en regionale kranten met het verzoek de advertentie te plaatsen indien er ruimte is. Een banner is een kleine online advertentie de bedrijven op hun website kunnen plaatsen.
  6. Maak gebruik van de materialen die Lokale Fondsen Nederland je aanbiedt. Door deze materialen te gebruiken maak je niet alleen je eigen lokale fonds bekender maar draag je ook bij aan de landelijke campagne, die alle lokale fondsen bekender maakt.

Documenten
communicatie

Checklist persbericht Persbericht Opmars lokale fondsen