Actueel

10 november 2015Succesvolle kick off meeting Lokaal fonds voor Barendrecht

Op een druk bezochte bijeenkomst die afgelopen donderdag plaatsvond, presenteerde het lokaal fonds voor Barendrecht haar plannen. Er waren ruim 80 geïnteresseerden, waaronder initiatiefnemers en (potentiële) gevers. Zij luisterden naar de voorzitter Peter Jongenotter. Hij stelde de bestuursleden voor en vertelde o.a. over de oprichting van het lokale fonds. Het fonds wil voorzien in een behoefte nu de overheid zich terugtrekt uit het maatschappelijke veld en initiatieven voor samenhang en ontmoeting minder snel worden gerealiseerd. Ook spelen zij in op een trend dat mensen en bedrijven meer betrokken willen zijn in hun directe omgeving.

Het Lokaal fonds voor Barendrecht maakt dit mogelijk door het inzetten van het netwerk dat zij om zich heen organiseert. Het gaat niet alleen om geld, projecten kunnen ook erg geholpen zijn met kennis of menskracht. Dat bleek uit de projecten die het Lokaal fonds voor Barendrecht al realiseerde. Zoals het project bij de ZorgNijverij en het project Buurtmaaltijden in Borgstede.

Het Rabobank Coöperatiefonds heeft het Lokaal Fonds voor Barendrecht een mooie financiële steun gegeven met een cheque van……om de start te kunnen bekostigen. Eerder op de dag feliciteerde Lokale Fondsen Nederland het Lokaal fonds voor Barendrecht, en alle inwoners van Barendrecht, met een paginagrote advertentie in De Schakel. Het bestuur was duidelijk blij met deze geboden ondersteuning. Ook via deze weg wensen wij het lokaal fonds voor Barendrecht veel succes!

Meer informatie over het Barendrechts fonds? www.lokaalfondsvoorbarendrecht.nl.