Actueel

26 november 2015Schilderbedrijf steunt Jacoba van Beierenfonds

Als eerste bedrijf in de regio steunt van Kesteren Schilders een bedrag aan het Jacoba van beierenfonds Teylingen. In samenwerking met het bedrijf en verfmerk; Sikkens. 

Het fonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven in de gemeente Teylingen. Het fonds wat nu bijna één jaar bestaat, zamelt geld in bij burgers en bedrijven. Met deze financiële ondersteuning kunnen o.a. burgerinitiatieven en projecten gefinancierd worden op het gebied van cultuur, sport, welzijn, natuur en milieu. Het bedrag wat van Kesteren en Sikkens doneren is verdubbeld door fonds1818.