Actueel

04 augustus 2015Opinie - Hoe houden we het leefbaar?

Publicatie in de digitale krant Eindhoven Dagblad op 22 juli 2015 , Opinie- Hoe houden we het leefbaar?

Deze bijdrage is afkomstig van Willem Vermeulen (psycholoog) en Raf Daenen (wethouder en docent Fontys sociale studies). Beide zijn auteurs van het boek: 'Perspectief op maatschappij in crisis'

De samenleving verandert snel als gevolg van technologische innovaties, internationalisering, religieuze en culturele bewegingen, nieuwe wetgeving en economische verhoudingen.

Hoe houden we onze samenleving prettig leefbaar?
Organisaties moeten mee veranderen met de dynamiek van de netwerksamenleving om te kunnen blijven voortbestaan. Op een aantal terreinen zullen netwerkorganisaties de traditionele organisaties gaan verdringen. De vraag is, hoe kunnen we in deze turbulentie de samenleving prettig leefbaar houden?

Bekijk het bericht hier