Actueel

15 september 2015Onder de loep: Het Almere Fonds

Elke keer nemen wij in onze nieuwsbrief een lokaal fonds onder de loep. Met als doel van elkaar te leren. Deze keer is dit Het Almere Fonds.

De meeste lokale fondsen worden opgericht door particulieren, bewoners, in Almere is het fonds een initiatief van een aantal ondernemingen uit Almere. Samen vormen zij een lokaal bestuurdersnetwerk dat met financiële middelen unieke en spraakmakende initiatieven steunt in Almere.

In onder de loep stelden wij de projectmanager van het Almere Fonds,  Lique Guijs een aantal vragen;

Wat was de aanleiding om een lokaal fonds op te richten in Almere?

Een aantal bedrijven wilde graag een bijdrage leveren aan de leerbaarheid en groei van de stad. Almere mist als nieuwe gemeente een bepaalde vorm van betrokkenheid. Iedereen is nieuw. Wil je dan met elkaar een samenleving bouwen dan moet je daarin ook met elkaar de verantwoordelijkheid pakken. Bedrijven en bewoners. Er zijn woningen gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd maar daarmee creëer je nog geen leefbare, sociale stad. Daar is veel meer voor nodig. Mooie plekjes om te verblijven, leuke dingen om te doen, bijzondere initiatieven, mogelijkheden tot ontmoetingen en verbindingen, juist om al die zaken een steuntje in de rug te geven is Het Almere Fonds opgericht.

 

Hoe is de oprichting van het Almere Fonds tot stand gekomen?

De initiatiefnemer van het Almere Fonds is Nathal van Rijn, directievoorzitter van de Rabobank. Samen met een aantal ondernemingen uit Almere: LeasePlan Corporation, Athlon Car Lease, Ymere, Blue Jay en Yanmar Europe vormen zij een lokaal bestuurdersnetwerk. Dit bestuurdersnetwerk wil met financiële middelen mooie en spraakmakende initiatieven steunen die Almere bijzonder maken als stad om in te wonen, te werken of te verblijven. 

Jullie hebben er voor gekozen een medewerker aan te trekken. Hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen en waaruit bestaan de werkzaamheden?

Bij de oprichting van het fonds is gekozen voor een professionele weg. Daarom is er een organisatiebureau ingehuurd om de opzet en inrichting van het fonds voor haar rekening te nemen. Ook het beheer van de gelden en de administratie van Het Almere Fonds is bij dit organisatiebureau ondergebracht.

Eenmaal per kwartaal komen de directeuren van de deelnemende bedrijven bij elkaar en zij beslissen op grond van samenvattingen van de aanvragen welke projecten zij willen steunen. 

 

Kun je een aantal projecten noemen die het Almere Fonds steunt.

“De variëteit van de ondersteundeprojecten is groot maar hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Het zijn tastbare projecten waarbij vooral gekeken is of zij een blijvende en liefst groeiende bijdrage aan de stad leveren.”

“Zo ondersteunde Het Almere Fonds De Wolunie. Voor het beheer van het vele groen in de stad wordt onder andere gebruik gemaakt van schapen. De wol van deze schapen werd verscheept naar het buitenland. Het Almere Fonds doneerde een bedrag ten behoeve van de machines die benodigd zijn om de wol zelf te verwerken. De Wolunie heeft  de wolverwerkende industrie naar de stad gebracht. Inmiddels zijn er zo'n 450 Almeerders die aan dit initiatief meewerken.”

“Een ander voorbeeld is de zandzakkenfollie in Almere Poort. Hier werd de bouw van een buurthuis op basis van zandzakken ondersteund, buurtbewoners hebben dit gebouw  gezamenlijk gebouwd. Het Almere Fonds heeft een bijdrage geleverd voor een innovatief kachelsysteem zodat het gebouw ook 's winters door de buurt gebruikt kan worden.”

“Een ander voorbeeld is de groentekas voor zorgcentrum De Kiekendief. In het centrum van de stad werd de bouw van een kas ondersteund. In deze kas, in de tuin van een bejaardenhuis, wordt door de bewoners samen met buurtbewoners en scholen groenten en kruiden verbouwd. De groenten en kruiden worden gebruikt in de keuken van het bejaardentehuis. Zo verbouwen de  bewoners (deels) hun eigen voedsel. Het Almere Fonds stimuleert  sociale verbindingen waaronder ook  de samenkomst van jongeren met ouderen.”

Hoe aan jullie in de toekomst fondsen werven?

“De bedrijven die betrokken zijn bij het Almere Fonds betalen een jaarlijkse bijdrage van € 25.000 per jaar, dus dat betekent dat er €  175.000 per jaar besteed kan worden aan lokale leefbaarheidsprojecten. We willen meer en bedrijven enthousiasmeren zich aan te sluiten bij het netwerk en op deze wijze een bijdrage te leveren aan Almere en al haar bewoners.

Welke doelstellingen heeft het Almere Fonds voor de toekomst?

“Het Almere Fonds wil een blijvende impact houden op het verbeteren van de leefbaarheid in Almere. Op deze manier willen wij Almere helpen met de groeien naar een gezonde en gelukkige stad waar iedereen fijn kan werken en wonen.”