Actueel

30 oktober 2015Kamper Krachtfonds vereerd met hoog bezoek

Donderdag 29 oktober  vond de bijeenkomst “SAMEN ZIJN WE KAMPEN” van het Kamper Kracht fonds plaats.
Een geslaagde middag waarvoor het fonds twee doelgroepen uitgenodigd had: de maatschappelijke organisaties en ondernemers.  
Monique van Bijsterveld, projectmanager van Lokale Fondsen Nederland gaf
een presentatie over lokale fondsen in Nederland en Lidi Kieviet, voorzitter van het Kamper Kracht Fonds
informeerde de aanwezigen over de doelstellingen in Kampen.

De bijeenkomst werd aangenaam verrast door een bezoekje van de Commissaris van Koning van de provincie
Overijssel Mevrouw Ank Bijleveld én de burgemeester van Kampen, de heer Bort Koelewijn.
De Commissaris nam spontaan het woord om haar ideeën over lokale fondsen en haar betrokkenheid bij het Oranje Fonds te delen.