Actueel

05 november 2015Grote belangstelling Fuldauer Stichting

Op 4 november organiseerde de Fuldauer Stichting in het Metropool te Hengelo een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Er was gerekend op 30 personen. Het bestuur was enorm verrast door de grote opkomst. Maar liefst 170 mensen wilde meer weten of het werk van de stichting.

Reinder Witting, voorzitter, gaf een toelichting op de ontstaansgeschiedenis. Daarna volgende een presentatie door de heer Schiphorst over de werkwijze van de stichting en het bestedingsbeleid.

Een betrokken notaris informeerde de aanwezige dat de Fuldauer Stichting niet alleen bewoners van Hengelo helpt maar ook fondsen werft. Dus iedereen die het werk van de stichting een warm hart toe draagt kan steunen. Als donateur, via een periodieke schenking of door het opnemen van de stichting in het testament.
Tot slot gaf hij nog bedrijven de tip om een fonds op naam op te richten.

In de vijf jaar dat de stichting actief is heeft zij al meer dan 1 miljoen euro besteed aan 220 projecten in Hengelo.